Stichtingsgegevens

sigilo-totalLOGOStichting Ideëel Gedrag is Lonend
Adres:  Aetsveld 61,
3645XN Vinkeveen
Tel:  0297263780   Email (1): sigilo@sigilo.nl (2): sigilo@casema.nl

Rekeningnr: NL05 RABO 0118943790
KVK-nummer: 30211442,   RSIN/Fiscaal nr: 8156.09.437

Doelstelling: 
Zich inzetten voor de verbetering van de positie van zwakkeren en gehandicapten op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

Bestuursleden:  3 t.w.
–      R. A. Ernestus,  in de functie van voorzitter,
–      E. R. Ernestus, in de functie van secretaris,
–      J. C. A. Haak, in de functie van penningmeester.

Medewerkers: 2

Beloningsbeleid:     
Alle werkzaamheden voor de Stichting worden op vrijwillige basis en zonder beloning verricht.