Missie en Projecten

Sigilo1 Stichting Ideëel Gedrag is Lonend

Missie:
SIGILO is een initiatief dat zich inzet voor de verbetering van de positie van zwakkeren en gehandicapten.   Om zelfstandigheid en zelfbeeld te verbeteren.

Beleidsplan:
SIGILO heeft beperkte financieëele middelen en streeft er dan ook naar om met kleine projecten dicht bij de doelgroep te staan om snel resultaat te behalen, projecten  die meestal voor de grotere goede doelen organisaties minder interessant zijn.  SIGILO zoekt dan ook de samenwerking met lokale partijen om in deze kleine projecten haar missie in praktijk te brengen. SIGILO streeft naar zo laag mogelijk overhead  waardoor vrijwel alle inkomsten kunnen gaan naar de projecten en de organisaties waar zij mee samenwerkt.

Projectinformatie
SIGILO is  voornamelijk actief in het zuid-Amerikaanse Colombia. Reden hiervoor is dat het de situatie voor de locale doelgroep aldaar zorgelijk acht vanwege (1) de bestaande drugssituatie, (2) de gevolgen van de langdurige oorlog met de FARC, (3) de invloed van de Corona pandemie en (4) de wanhopige situatie van de Venezolaanse vluchtelingen. Contacten hiervoor zijn inmiddels opgebouwd. De lopende projecten zijn:
1. COHOL.  Het is een  actief samenwerkingsverband tussen SIGILO en andere organisaties, met name DESAROLLO EN PAZ. COHOL is een sociaal project en ondersteunt mensen in bovengenoemde doelgroepen die niet of niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien.  Het project faciliteert diverse atelieropdrachten zoals voor kleding (T-shirts, broeken) en multifunctionele etuis (voor EHBO, lichamelijke verzorging, medicijnen of persoonlijke bezittingen), en verstrekt het noodzakelijke werkmateriaal.
2. Participatie in behandelprojecten voor jongeren (al of niet gehandicapt). SIGILO faciliteert hiervoor part-time therapuitische ondersteuning, dit in samenwerking met LIGA COLOMBIANA CONTRA EPILEPSIA. Verder verzorgt SIGILO voor kansarme families zaken zoals schooluniformen en leermiddelen,  maar ook hulpmiddelen als AED, gehoorapparaten, schoenen en brillen.  En ook eindejaars surprises.
3. Vanwege de Corona pandemie worden kinderen  zwaar getroffen, vooral in hun ontwikkeling. Wij overwegen een kansarm kind te ondersteunen (foster child) door bijv. bijdragen voor educatie, kleding en huisvesting.

Samenwerkings informatie:
DESAROLLO EN PAZ  zet zich in voor sociale projecten en educatie voor kinderen in Colombia, die nog steeds de gevolgen ondervinden van de – al beeindigde – oorlog met de FARC. Zij is verantwoordelijk voor de logistieke aspecten van het project en het onderhouden van de diverse contacten. SIGILO verzorgt de ontwerp- en kwaliteitscontrole.
LIGA COLOMBIANA CONTRA EPILEPSIA zet zich naast haar werk op het gebied van epilepsie in voor de opvang van kinderen die vanwege bovengenoemde reden geestelijke en lichamelijke hulp nodig hebben. Zoals bijv. bij het syndroom van Asperger.