Missie en Projecten

Sigilo1 Stichting Ideëel Gedrag is Lonend

Missie:                                                                                                                 
SIGILO is een initiatief dat zich inzet voor de verbetering van de positie van zwakkeren en gehandicapten op de arbeidsmarkt en in de samenleving.   Het doel is de positie, het zelfbewustzijn en zelfbeeld van gehandicapten te verbeteren en de beeldvorming over gehandicapten te veranderen.

Beleidsplan:                                                                                                    
SIGILO heeft beperkte financieëele middelen en streeft er dan ook naar om met kleine projecten dicht bij de doelgroep te staan en snel directe nood te kunnen lenigen. Projecten, die voor de grotere goede doelen organisaties minder interessant zijn.  Om dit beleid te realiseren zoekt SIGILO de samenwerking met lokale partijen om in deze kleine projecten, waar mensen met en zonder een beperking met elkaar samenwerken, haar missie in praktijk te brengen. SIGILO streeft naar zo laag mogelijk overhead  waardoor vrijwel alle inkomsten kunnen gaan naar de projecten en de organisaties waar zij mee samenwerkt.

Projectinformatie                                                                                                        
Het al enige tijd lopende project is COHOL.  Het is een in Colombia actief samenwerkingsverband tussen SIGILO en andere organisaties, met name DESAROLLO EN PAZ. COHOL is een sociaal project en ondersteunt mensen, die om verschillende redenen niet volledig in hun bestaan kunnen voorzien.  Het project zorgt voor diverse atelieropdrachten zoals voor kleding (T-shirts, broeken) en multifunctionele etuis (voor EHBO, lichamelijke verzorging, medicijnen of persoonlijke bezittingen), en verstrekt het noodzakelijke materiaal. COHOL is een project zonder winstoogmerk, dat nog steeds naar tevredenheid loopt maar kleinschalig blijft.
Verder participeert SIGILO financieel in opvangprojecten voor kinderen en ouderen (al of niet gehandicapt). Daarnaast verzorgt SIGILO voor kansarme families in incidentele gevallen zaken zoals schooluniformen.

Samenwerkings informatie:
DESAROLLO EN PAZ  zet zich in voor sociale projecten en educatie voor kinderen in Colombia, die zijn getroffen door de langst durende burgeroorlog van de wereld. Zij is verantwoordelijk voor de logistieke aspecten van het project en het onderhouden van de diverse contacten. SIGILO verzorgt de ontwerp- en kwaliteitscontrole.